• USA Visa Information

สหรัฐอเมริกานั้นนับเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนทั่วโลกได้เดินทางเพื่อแสวงหาความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสทางอาชีพ ธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษา เพราะว่าที่อเมริกานั้น ได้มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก และสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทำให้การศึกษาต่อที่อเมริกานั้นเป็นเสมือนการเปิดโลกใบใหม่ให้กับผู้ที่ได้ไปเรียน เพราะว่าคุณจะไมได้เพียงแค่เรียนรู้ในห้องเรียน แต่รวมไปถึงโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับคนท้องถิ่นและต่างชาติ

การขอวีซ่ามักดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่เจ้าหน้าที่แนะแนวที่ผ่านการฝึกอบรมของ iStudyAus เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำนักเรียนผ่านขั้นตอนการสมัคร 

วีซ่านักเรียน F-1 (วีซ่านักเรียนของสหรัฐฯ)

วีซ่า F-1 (นักเรียน) อนุญาตให้บุคคลสามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะนักเรียนเต็มเวลาที่วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง นักเรียนต้องเข้าเรียนในโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษาที่นำไปสู่ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร และโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในการรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน

ขั้นตอนสำหรับการขอวีซ่านักเรียนของสหรัฐฯ

ขั้นตอนการขอวีซ่าเริ่มต้นด้วยการรอรับเอกสาร I-20 ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาจัดส่งมาให้คุณเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าเรียนในสถานศึกษาดังกล่าว 

 1. จ่ายค่าธรรมเนียม SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)
 2. จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร HDFC
 3. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า
 4. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ขอวีซ่า
 5. ไปสัมภาษณ์ขอวีซ่า
 6. บริษัทจัดส่งเอกสารจะจัดส่งหนังสือเดินทางคืนให้คุณ

เจ้าหน้าที่แนะแนวของ iStudyAus จะช่วยคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนขอวีซ่าสำเร็จ โดยให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร การกรอกแบบฟอร์ม และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐฯ

นัดหมายวันนี้เพื่อขอคำปรึกษาได้ฟรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/

 

 • เวลาประเทศไทย

  17:04:11

  Wednesday , April 24, 2019

 • เวลาประเทศออสเตรเลีย

  20:04:11

  Wednesday , April 24, 2019

CALENDAR

Wednesday , April 24, 2019
 • สถิติผู้เข้าชม
 • 376344
 • คน